slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
26.08.2022
Audio vodic
Razgoro sa Neveno Jovanovic pretocen u audio Dalje...
01.08.2022
„Promeni, prati, primeni“
Sastanci radnih grupa Dalje...
18.07.2022
„Promeni, prati, primeni“
„Promeni, prati, primeni“ je projekat koji Centar za samostalni Dalje...
27.06.2022
Projekat “Promeni, prati, primeni”
Projekat “Promeni, prati, primeni” kojeg Centar za Samostalni zivot OSI Srbije s Dalje...
24.05.2022
Sastanak sa predstavnicima Opstine Savski venac
U ponedeljak je u prostorijama Centra Dalje...
Istraživanje i izdavaštvo


IstraĹľivanje
Zastupanje za prava i mogucnosti, i promovisanje filozofije samostalnog Ĺľivota osoba sa invaliditetom dovelo je do neophodnosti rada na istraĹľivackom polju.
Prvo istraĹľivanje usledilo je nakon tromesecnog eksperimentalnog projekta Servis PA. IstraĹľivanje je objavljeno kao Studija slucaja i u njemu su prikazane promene u kvalitetu Ĺľivota osoba sa invaliditetom, korisnika servisa.
Centar je nastavio rad u drugom projektu mreže NVO posvecenom uskladjivanju primedbi na nacrt Strategije i ucešcem u raznim akcijama preko kojih su se gradjani upoznavali sa problemima siromaštva razlicitih kategorija stanovništva. Centar je posebno bio angažovan na razvijanju dela dokumenta koji je bio posvecen smanjenju siromaštva osoba sa invaliditetom.
U saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada (ILO) Centar je radio istraživacku studiju Politicka orudja u promovisanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
U toku svoj najznacajnijeg projekta Servis personalnih asistenata u Srbiji Centar je u saradnji sa Institutom G17 i svojim saradnicima sproveo i objavio istraživanje i separat o ekonomskoj opravdanosti finansiranja servisa – Cena samostalnosti, kao i istraživanje o promenama i kvalitetu života korisnika i okruženja u okviru projekta SPAS - Iskustva samostalnosti
Kroz provedena i objavljena istraĹľivanja, Centar je doprineo stvaranju do tada nepostojecih analiza i dokumentacije iz razlicitih oblasti Ĺľivota osoba sa invaliditetom.

Izdavacka delatnost
Polazeci od toga da je posedovanje informacija mocno sredstvo u radu bilo koje društvene grupe Centar je zapoceo i uspešno nastavlja razvoj ovog segmenta svoje delatnosti. Na našim prostorima je do skora bilo veoma malo objavljenih materijala o invalidskoj problematici. Kontakti sa razlicitim organizacijama, institucijama i brojnim pojedincima koji su usledili nakon objavljivanja pojedinih publikacija, potvrdili su da je rad na prevodjenju stranih sadržaja, kao i štampanje raznih istraživanja i nalaza iz našeg licnog iskustva vredan zahvat.
 • Mi to moĹľemo – price Ĺľena sa invaliditetom iz zemalja u razvoju – knjiga, prevod ILO uz dopunu prica Ĺľena sa Kosova i iz Republike Srpekse, 1997
 • Komplet prirucnika koje je objavila britanska organizacija Svest invalida u akciji (Disability Awareness in Action - DAA):
  -DAA No.2 – Davanje saveta i uticaj, informativni materijal, prevod uz dodatak teksta Standardnih pravila UN, 1997
  -DAA No. 3 – Kampanje, informativni materijal, prevod, 1997
  -DAA No. 4 – Izgradnja organizacije, informativni materijal, prevod, 1998
 • Socijalni model invalidnosti – brošura, prevod, 2000
 • Pristup/uklanjanje prepreka radi punog ucešca – brošura, prevod, 2000
 • IstraĹľivanje o Eksperimentalnom projektu Servis PA – knjiga, 2001
 • tacke – pristupacni javni objekti u Beogradu – brošura, 2002
 • Madridska deklaracija – kako ostvariti socijalnu ukljucenost – brošura, prevod 2002
 • Kljuc za jednakost – Standardna pravila UN – brošura, 2003
 • Invalidnost i seksualnost/“zar i oni to rade?“ – letak, 2003
 • Nasilje je smrt duše – brošura, prevod, 2004
 • Ĺ˝ene sa invaliditetom/prepreke za jednakost – brošura, prevod, 2004
 • Diskriminisana...kao Ĺľena...kao osoba sa invaliditetom – letak, 2004
 • Principi filozofije samostalnog Ĺľivota – letak, 2005
 • Cena samostalnosti – istraĹľivanje o ekonomskoj opravdanosti finansiranja servisa PA, knjiga, 2005
 • Cena samostalnosti – separat, 2005
 • Iskustva samostalnosti – istraĹľivanje o promenama u kvalitetu Ĺľivota korisnika i okruĹľenja u okviru projekta SPAS, knjiga, 2005
 • Servis personalnih asistenata u Srbiji – „Ideja cije je vreme došlo“ – brošura, 2005